Thuế nhập khẩu cho sửa chữa máy móc tại nước ngoài

Các công ty muốn đưa hàng hóa ra nước ngoài để sửa chữa thì có phải đóng thuế hay không? Và quy định về thuế như thế nào? Bài viết dưới đây sẽ trả lời cho câu hỏi ấy

  1. Loại hình mở tờ khai

Các công ty nghiên cứu nội dung hướng dẫn tại điểm b, khoản 4, Điều 49 Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để thực hiện thủ tục hải quan về loại hình mở tờ khai đối với hàng xuất đi để sửa chữa: Lô hàng máy móc, thiết bị có hợp đồng nhưng không có điều khoản bảo hành, sửa chữa

  1. Về việc thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng đối với hàng xuất đi để sửa chữa

– Về thuế nhập khẩu: Căn cứ quy định tại điểm b khoản 4 Điều 101 Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010 có quy định: “Hàng hoá xuất khẩu ra nước ngoài để gia công cho phía Việt Nam được miễn thuế xuất khẩu khi nhập khẩu trở lại Việt Nam thì phải nộp thuế nhập khẩu đối với sản phẩm sau gia công (không tính thuế đối với phần trị giá của vật tư, nguyên liệu đã đưa đi gia công theo hợp đồng gia công đã ký, thuế suất thuế nhập khẩu tính theo sản phẩm sau gia công nhập khẩu; xuất xứ của sản phẩm được xác định theo quy định về xuất xứ của Bộ Công Thương) “

Như vậy trường hợp của công ty đưa máy móc, thiết bị ra nước ngoài sửa chữa được hiểu là thuê phía nước ngoài sửa chữa thì khi nhập khẩu trở lại được miễn thuế nhập khẩu; vật tư thay thế thuộc đối tượng chịu thuế nhập khẩu theo quy định.

– Về thuế GTGT: Căn cứ quy định tại Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12; Điều 2 Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 8/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật thuế GTGT; Thông tư số  129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính, thì: “Trường hợp mua dịch vụ như: sửa chữa phương tiện vận tải, máy móc, thiết bị, quảng cáo, tiếp thị, xúc tiến đầu tư và thương mại; môi giới bán hàng hóa; đào tạo; chia cước dịch vụ bưu chính, viễn thông quốc tế giữa Việt Nam với nước ngoài mà các dịch vụ này được thực hiện ở ngoài Việt Nam thì tổ chức cá nhân mua dịch vụ hoặc chia cước cho phía nước ngoài không phải nộp thuế giá trị gia tăng. ”

Do đó, trường hợp Công ty sửa chữa máy móc thiết bị tại nước ngoài khi nhập khẩu về Việt Nam thì nhận dịch vụ sửa chữa không phải nộp thuế GTGT; vật tư thay thế thuộc đối tượng chịu thuế GTGT ở khâu nhập khẩu.

Bài viết tham khảo: Học xuất nhập khẩu ở đâu tốt nhất tphcm

Nguồn tổng hợp: http://vnog.net/

 

Tác giả: vuvansyhnht

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *